Netværksgrupperne i Nextwork

Erfagrupperne i NEXTWORK arbejder ud fra den viden, vi har i dag om, hvordan man skaber størst læring i netværk.

Udtalelser fra medlemmer:
HR Chef Marlene Krogh, REDMARK
Læring og udvikling er i centrum, når du deltager i netværk hos NEXTWORK.
Jeg sidder selv med i erfagruppen for HR chefer og her har jeg et fortroligt frirum til inspiration, meningsudveksling, videndeling og sparring med ligesindede.

Netværket tager udgangspunkt i udfordringer fra egen hverdag, og giver samtidig adgang til den nyeste viden og erfaring inden for udvikling, ledelse og organisationsudvikling samt nye relationer, ideer og perspektiver fra andre brancher. Det giver mig et bedre og mere nuanceret beslutningsgrundlag – og netværket giver mig desuden et udbytterigt grundlag for egen fortsat udvikling.
REDMARK deltager i følgende erfagrupper. HR Chefer, Marketing og Personalejura 

 

Generelt om erfagrupperne


Vi sætter rammen, du sætter dagsordenen for, hvad der er vigtigt for dig

NEXTWORK er typisk mødeleder og står for alt det praktiske, med adresselister og lave dagsordener,
tage imod tilmeldinger, aftale med oplægsholdere, m.m.

• Gruppen mødes 4-5 gange om året af en 3-4 timers varighed.
• Gruppen består typisk af ca. 15 deltagere, og 
   møderne afholdes på deltagernes virksomhed, som også står for evt. forplejning.

Man må selvfølgelig gerne kontakte de øvrige deltagere i gruppen mellem møderne, og få et godt råd og sparring eller sende relevant materiale til dem.

Den typiske dagsorden ser sådan ud, men altid tilpasset gruppens ønsker:

• Velkomst, siden sidst eller bordet rundt

• 1-2 oplæg i forhold til dagens tema.
- Det kan være ny viden på et område, erfaringer internt eller eksternt, 
  en af deltagernes konkrete udfordringer.

- Gruppe eller plenum diskussioner, hvor deltagerne egne
  erfaringer bringes i spil eller drøftelser i forhold til emnet

- Det kan også være sparring til en deltageres konkrete udfordring,
  hvor vi typisk anvender den værdisættende tilgang.
  F.eks ved at stille spørgsmål der skaber refleksion. Vi vokser ved at selv finde svar.
  Kritik skaber modstand og ikke læring.

• Lær hinanden at kende øvelser 
  (særligt i nye grupper for at fremme tillid og skabe viden om hinanden,
   så man ved, hvem man kan bruge i daglige)

• Pause til fri networking

I slutningen af året evalueres alle gruppe og samler ønsker til kommende temaer for gruppen